ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Den ekologické výchovy

Dne 6.6.2017 se všichni žáci základní školy v Dobré Vodě u ČB zúčastnili projektu Den ekologické výchovy na téma Lesy kolem nás. Škola na této akci spolupracovala s Obecní knihovnou a Krajským ředitelstvím Lesy České republiky. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost žáků v oblasti ekologie, důležitost ochrany lesa a přírody vůbec, vzájemná spolupráce a pomoc, komunikace a kreativita.

Žáci prvních tříd a druhé třídy absolvovali besedu v Obecní knihovně na téma Příroda kolem nás, poznávali lesní stromy a pokračovali vycházkou do okolí školy s doprovodnými aktivitami a výtvarnými činnostmi. Starší žáci v areálu Krajského ředitelství Lesů ČR poznávali dřevo různých stromů, pracovali se dřevem při výrobě medailí, prohlédli si lovecké trofeje a kožešiny lesních zvířat, shlédli ukázku práce s motorovou pilou. Největším zážitkem byla právě ukázka práce s motorovou pilou na nádvoří školy, kde z obrovského špalku dřeva vznikl během okamžiku krásný medvídek, kterého teď máme jako talisman v hale školy.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za spolupráci a finanční podporu Krajskému ředitelství Lesů České republiky a paní Kolrosové z Obecní knihovny na Dobré Vodě.

Mgr. Marta Kozáková

Datum vložení: 6. 6. 2017 15:14
Datum poslední aktualizace: 10. 8. 2020 15:15