ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Jídelna MŠ

Kontakt

Telefon: 387 200 346

Vedoucí ŠJ: Helena Valentová

  • Stravné se hradí souhlasem k inkasu z účtů rodičů na účet ZŠ a MŠ                                  27 – 6727450237/0100 s minimálním limitem 2 000,- Kč nebo bez limitu. Platby jsou hrazeny do 15. dne příslušného měsíce.

Pokud nepůjde stravné strhnout z účtu, musí jej zákonný zástupce dítěte uhradit do konce příslušného měsíce.

  • Ceny stravného:

Název jídla

strávnící 3 – 6 let

strávnící 7 – 10 let

Ranní svačina

9,- Kč

10,- Kč

Oběd

20,- Kč

22,- Kč

Odpolední svačina

8,- Kč

9,- Kč

Celkem

37,- Kč

41,- Kč

  • Odhlašování dítěte z důvodu nepřítomnosti je možné den předem do 13.00 hod. v aplikaci strava.cz.