ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Organizace provozu a činností

Organizace dne MŠ

Rozšířená vzdělávací nabídka

Seznamování s cizím jazykem, angličtinou - seznamujeme děti hravou formou s anglickými výrazy, obraty, písničkami a říkadly.

Sportovní hry - rozvíjíme u dětí tělesnou zdatnost, rozšiřujeme jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Seznamujeme je se základy míčových her, gymnastiky, atletiky, zdravotního cvičení a aerobiku.

Seznamování s ICT - učíme děti základům práce s počítačem v programech Barevné kamínky.

Pěvecký sboreček - utváříme u dětí dobré pěvecké návyky a pozitivní přístup k hudbě. Připravuje vystoupení pro veřejnost.

Keramická dílna - seznamujeme děti se základy práce s keramickou hlínou. Vyrábíme dárky pro rodiče a seniory v DD.

Náboženství - zajišťuje diecéze z Č. Budějovice dle zájmu rodin.