ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Organizace provozu a činností

Provozní doba naší MŠ je každý pracovní den od 6.15 do 16.15 hodin.

Provozní doba jednotlivých tříd:            Koťátka               6.15 – 16.15 hod.           

                           Bodlinky              7.00 – 16.00 hod.

                           Slůňátka              7.00 – 16.00 hod.

                           Broučci                7.00 – 15.30 hod.

 

Od 6.15 hod. se děti scházejí ve třídě Koťátek, v 7.00 hod. si je paní učitelky převádějí do svých tříd. Podrobnější harmonogram dne včetně časového zařazení naleznete zde Organizace dne v MŠ. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti ve vyváženém poměru, aby děti nebyly přetěžovány. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, oslavám tradičních svátků (Vánoce, Velikonoce,…) nebo podnětům ze strany dětí.  Děti seznamujeme s předmatematickou a předčtenářskou gramotností. Při řízených činnostech využíváme multiboardu a počítačů s programy určenými pro vzdělávání předškolních dětí – Barevné kamínky. Z keramické hlíny vyrábíme dárky pro rodiče, kamarády a stařečky do domova důchodců.

Nadstandardní aktivity pro předškoláky :

Angličtina - Seznamování s cizím jazykem probíhá hravou formou, s písničkami, básničkami a hrami.

Pěvecký sboreček - Ve škole má dlouholetou tradici. Děti, které ho navštěvují, prezentují školu na veřejných vystoupeních.

Aerobik – Předškolačky se učí základům aerobiku a připravují vystoupení.

Sportovní hry - Děti si při nich rozvíjí tělesnou zdatnost a obratnost.  Učí se základům atletiky a míčových her.

Náboženství -Dětem z nábožensky založených rodin je nabízeno navštěvovat náboženství, které ve škole vedou řádové sestry z Kongregace Školských sester de Notre Dame v Českých Budějovicích viz notredame.cz.