ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Úvodní stránka, aktuality

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

 • Od pondělí 3.7. do pátku 7.7.2023 bude provoz MŠ zajištěn pro přihlášené děti ve třídě BROUČKŮ od 6:15 h. do 16:15 h.
 • Od pondělí 10.7. do pátku 18.8. je provoz MŠ přerušen.
 • Od pondělí 21.8. 2023 bude provoz MŠ zajištěn pro přihlášené děti ve třídě KOŤÁTEK od 6:15 h. do 16:15 h.

Předškoláci se loučí s mateřskou školou

Přejeme jim hodně úspěchů ve škole a rodičům děkujeme za spolupráci. Krásné prázdniny Vám přejí všichni zaměstnanci MŠ.

Školka

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Ve středu 14.6.2023 od 16 hod. se bude konat schůzka rodičů nově přijatých dětí ve třídě Bodlinek.

Rodiče budou seznámeni s organizací provozu, s adaptačním obdobím a s průběhem vzdělávání.

Předškoláci se půjdou podívat do školy

Ve čtvrtek 15.6.2023 dopoledne se půjdou předškoláci, kteří půjdou do školy, podívat na vyučování do základní školy.

Projektový den s POLICIÍ ČR

V úterý 13.6.2023 dopoledne se zúčastní děti ze tříd Bodlinek a Broučků projektového dne s POLICIÍ ČR. 

Děti budou potřebovat pohodlné oblečení a obuv, do baťůžku pití a menší svačinku (ovoce a sušenku), pláštěnku, šestileté děti také jízdenku MHD.

VÝLET DO HOUBOVÉHO PARKU V ROSEČI

Ve čtvrtek 8.6.2023 pojede celá školka na výlet do HOUBOVÉHO PARKU.

Děti budou potřebovat pohodlné oblečení a obuv, do baťůžku pití a menší svačinku (ovoce a sušenku), pláštěnku.

ZAHRADNÍ SLAVNOST s rozloučením s předškoláky 

V úterý 6.6.2023 od 15 hod. budeme pořádat ZAHRADNÍ SLAVNOST s rozloučením s předškoláky.

Program:

 • vystoupení jednotlivých tříd
 • vystoupení aerobiku, sportovních her, sborečku a angličtiny
 • rozloučení s předškoláky
 • občerstvení (Prosíme maminky, aby nám upekli něco dobrého.)

Přijďte do MŠ pěšky, před školkou není dostatek parkovacích míst.

Zápis do MŠ Dobrá Voda u ČB - seznam přijatých dětí

LETNÍ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

Ve čtvrtek 1.6.2023 dopoledne budeme pořádat letní olympiádu. Děti budou plnit sportovní disciplíny, za odměnu dostanou diplomy a nanuky. Budou potřebovat sportovní oblečení a obuv na ven a pití.

Zahradní slavnost k MDD

V pondělí 29.5. dopoledne budeme pořádat zahradní slavnost k oslavě MDD. Děti dostanou nanuky. Vstupné 60 Kč bude hrazeno z účtu kultury.

Sférické kino

Ve čtvrtek 25.dopoledne k nám přijede sférické kino (filmy budou vybrány dětmi dle nabídky).

Projektový den v opidu v Trocnově

ve středu 24.5.2023 pojedou všechny děti ze třídy Bodlinek a Broučků na projektový den do opida v Trocnově.

Program:

 • odjezd v 8 hod. od MŠ
 • návštěva archeoskanzenu s programem
 • procházka v areálu rodiště Jana Žižky
 • piknik

Trénink s Dynamem ČB

V úterý 16. 5. a ve středu 17.5.2023 dopoledne se děti zúčastní ukázkového tréninku s trenérkou DYNAMA ČB.

Děti budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, pití.

Zápis do MŠ Dobrá Voda, Zacharova 17

Zápis se bude konat ve středu 3. 5. a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 13 do 17 hod. ve třídě Slůňátek mateřské školy. V tyto dny budou také probíhat DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Děti a rodiče si budou moci prohlédnout prostory a hračky MŠ. Osobní podání žádosti si zarezervujte v reservandu. Bližší informace naleznete v přiložených souborech.

 1. Organizace zápisu
 2. Žádost o přijetí
 3. Evidenční list
 4. Rezervace termínu
 5. Kritéria přijetí

Čarodějnický rej

V pátek 28.4.dopoledne budeme pořádat ČARODĚJNICKÝ REJ. Děti si mohou přinést čarodějnickou masku.

Divadlo Kuba a čarodějnice

Ve čtvrtek 27.4. v 8,30 hod. k nám přijede divadlo KOS s představením Kuba a čarodějnice.

Vstupné 60 Kč bude hrazeno z účtu kultury.

Fotografování tříd

V úterý 2.5. v 8,30 hod. se budeme fotit na společné fotografie.

Velikonoční hra

Připravili jsme pro děti VELIKONOČNÍ HRU na plotě mateřské školy. Při procházce s rodiči si mohou plnit jarní úkoly a vyluštit tajenku. Přejeme všem veselé Velikonoce.

Divadelní představení Popletené pohádky

V pondělí 20.3.2023 v 9 hod. k nám přijede divadlo Bambiny s představením Popletené pohádky. Vstupné 55 Kč bude hrazeno z účtu kultury.

Projekty  zdraví

Ve středu 8. 2. a ve čtvrtek 9.2. 2023 dopoledne budou probíhat projektové dny na jednotlivých třídách „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“  a   „ Jak jel Zdravík do ZOO“.

Cena za projektový den bude stanovena dle počtu zúčastněných dětí a bude zaplacena z účtu kultury.

Karneval

Ve čtvrtek 2. března budeme pořádat karneval – dopoledne plné tance, soutěží a her. Paní kuchařky nám připraví koblížky. Prosíme rodiče, aby dali dětem karnevalovou masku.

Zimní olympiáda

Ve čtvrtek 26.ledna dopoledne budeme pořádat olympiádu v zimních disciplínách. Všechny děti budou odměněny. Prosíme rodiče, aby dali dětem vhodné oblečení, oteplovačky, rukavice a sněhuli.

Muzikofiletické pohádky s hrou na perkusní nástroje

Ve čtvrtek 12.ledna dopoledne se zúčastní děti ze všech tříd výchovně – vzdělávacího programu se zaměřením na hudební výchovu. Vstupné 70 Kč bude hrazeno z účtu kultury.

Tříkrálový průvod

V pátek 6. ledna dopoledne budeme pořádat tříkrálový průvod po Dobré Vodě.

Vánoční vystoupení sborečku MŠ

Sboreček MŠ vystoupí s vánočním programem na třech setkáních obyvatel Dobré Vody.

 • V pátek 16.12. v 10 hod. v Domově důchodců Emausy
 • V neděli 18.12. v 17 hod. v kostele
 • Ve středu 21.12. v 10 hod. v Domově důchodců DV

Přijde k nám Ježíšek

V úterý 20.12. ve všech třídách budeme pořádat posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků a vánočním občerstvením.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám poskytli hračky a finanční dary.

Rozsvícení vánočního stromu v MŠ

Ve čtvrtek 15.12. v 16 hod. pořádáme rozsvícení vánočního stromu v MŠ.

Program:

 • Průvod dětí se svíčkami okolo kostela
 • Zpívání koled
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Výstava keramického betlému MŠ
 • Andělská pošta – Děti si mohou přinést dopis Ježíškovi a poslat ho andělskou poštou.
 • Občerstvení – Prosíme, maminky o vánoční cukroví a slané pečivo. Přineste si hrneček na punč a kávu.

Děti mohou přijít v kostýmu anděla.

Prosíme, přijďte do MŠ pěšky, není zde dostatek parkovacích míst.

Divadlo Ferda a andělský skřítek

Ve čtvrtek 15.12. v 9 hod. k nám přijede divadlo Bambiny s představením Ferda a adventní skřítkové. Vstupné 55 Kč bude hrazeno z vašeho účtu kultury

Divadlo s Čerty nejsou žerty

V úterý 6.12.dopoledne  k nám přijede divadlo DO- RE- MI s představením S čerty nejsou žerty. Vstupné  55 Kč bude hrazeno z vašeho účtu kultury.

Mikuláš a čerti

V pondělí 5.12. k nám přijdou hodní andělé, Mikuláš a čerti ze ZŠ. Zazpíváme jim, zatancujeme a řekneme básničku. Děti budou odměněny balíčkem dobrot.

Stromový skřítek – ekologický program

V úterý 15. 11. 2022 se děti s povinným předškolním vzděláváním zúčastní ekologického programu Stromový skřítek. (Broučci od 9, 15 hod. a Bodlinky od 10,15 hod.) Vstupné 45 Kč bude hrazeno z vašeho účtu kultury.

Montessori projektový den

Ve středu 16. 11. 2022 se starší děti zúčastní projektového dne s odbornicí na Montessori vzdělávání a pohrají si s Montessori hračkami. Hračky, které budou mít u dětí největší úspěch, budou zakoupeny do mateřské školy ze sponzorských darů pod vánoční stromeček.

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude přerušen v době vánočních prázdnin od úterý 27.12. do pátku 30.12.2022.

Divadlo Jak se uspává příroda

V pátek 4.11.2022 v 9 hod. k nám přijede divadlo Okýnko s představením Jak se uspává příroda. Vstupné 60 Kč bude hrazeno z vašeho účtu kultury.

Halloween

V pondělí 31.10.2022 dopoledne budeme pořádat Halloween. Děti si mohou přinést do MŠ masky.

Fotografování na vánoční foto

Ve čtvrtek 10.11.2022 od 8 hodin se budou děti fotit na vánoční fotografie. Cena souboru je 300 Kč. Cena souboru při fotografování sourozenců je 350 Kč.

Pokud nemáte zájem o fotografování dítěte, oznamte to třídní učitelce.

Divadlo Tři prasátka

V pondělí 24.10.2022 v 8, 45 hod. k nám přijede divadlo Zvoneček s představením Tři prasátka.

Vstupné 70 Kč bude hrazeno z vašeho účtu kultury.

Divadlo Udatný Matyáš

Ve středu 12.10.2022 v 8,30 hod. k nám přijede divadlo KOS s představením Udatný Matyáš. 

Vstupné 60 Kč bude hrazeno z vašeho účtu kultury.

Kaštaniáda

Mateřská škola pořádá společnou akci pro rodiče a děti ve sběru kaštanů a žaludů. Nasbírané plody budou využity jako krmivo v zimních měsících pro lesní zvířátka. 

Všichni sběrači budou odměněni diplomem a dárkem.

Keramické odpoledne

Mateřská škola, ve spolupráci s keramickou dílnou paní Štarkové, pořádá ve středu 19.10. od 15 do 17 hod. keramické odpoledne pro rodiče a děti.

Prosíme rodiče, aby do MŠ přišli pěšky, není zde dostatek parkovacích míst.

Kocour v botách - divadelní představení

Ve čtvrtek 22.9. v 9 hod. k nám přijede divadlo s představením Kocour v botách. Vstupné 60 Kč bude hrazeno z účtu kultury.

Schůzka rodičů dětí s povinnou předškolní docházkou

Ve středu 7. 9. 2022 v 16 hod. se bude konat schůzka rodičů předškoláků na terase třídy Bodlinek. 

Rodiče budou informováni o průběhu povinného předškolního vzdělávání, omlouvání dětí a rozšířené vzdělávací nabídce MŠ.

Školka 1Školka 2