ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dokumenty metodika prevence

Školním metodikem prevence (ŠMP) je na naší škole Mgr. Lenka Pelešková

Kabinet: přízemí

Kontakt: lenka.peleskova@zsdv.cz

387 929 416

Konzultace:

telefonicky i osobně:

Pondělí 13:00 - 13:30

ŠMP spolu s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou, speciální pedagožkou a sociální pedagožkou tvoří školní poradenské pracoviště.

Náplň práce ŠMP (klikněnte zde)

Riziková chování (klikněte zde)

Školní preventivní program (klikněte zde)

Žáci na naší škole jsou postupně, adekvátně k jejich věku, seznamování s těmto jevy a především s prevencí, tedy předcházení. Na prvním stupni se prevenci věnují vyučující nejčastěji v předmětu Prvouka, na druhém stupni pak ve Zdraví. Rozložení těchto témat do ročníků můžete sledovat v MPP a je také součástí školního vzdělávacího programu.

Pro vás, rodiče, postupně vytváříme jakýsi manuál, jak postupovat, pokud máte podezření na nějaký problém týkající se právě některých z těchto jevů.

RADY ŠKOLY RODIČŮM - provokování X šikana

RADY ŠKOLY RODIČŮM – protikuřácká prevence

RADY ŠKOLY RODIČŮM – kampaň za uvědomělý postoj rodičů při podávání alkoholu dětem

RADY ŠKOLY RODIČŮM – Internetem bezpečně – desatero pro rodiče

VIRTUÁLNÍ SVĚT aneb BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET

KRATOM – nová návyková látka

Kde hledat informace nebo kam se obrátit pro radu v případě nouze:

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem

Nastavení si vlastních hranic

Prohlédněte si Nástěnku bezpečného internetu