ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Informace k zápisu k povinné školní docházce na rok 2023/2024 zde

Dokumenty metodika prevence

Školním metodikem prevence (ŠMP) je na naší škole Mgr. Petra Miková

Kabinet: 1. patro

Kontakt: petra.mikova@zsdv.cz

387 929 419

Konzultace:

telefonicky i osobně:

Pondělí 9:00 - 9:30

ŠMP spolu s výchovnou poradkyní, školní asistentkou a sociální pedagožkou tvoří školní poradenské pracoviště.

Náplň práce ŠMP (klikněnte zde)

Riziková chování (klikněte zde)

Školní preventivní program (klikněte zde)

Žáci na naší škole jsou postupně, adekvátně k jejich věku, seznamování s těmto jevy a především s prevencí, tedy předcházení. Na prvním stupni se prevenci věnují vyučující nejčastěji v předmětu Prvouka, na druhém stupni pak ve Zdraví. Rozložení těchto témat do ročníků můžete sledovat v MPP a je také součástí školního vzdělávacího programu.

Pro vás, rodiče, postupně vytváříme jakýsi manuál, jak postupovat, pokud máte podezření na nějaký problém týkající se právě některých z těchto jevů.

RADY ŠKOLY RODIČŮM - provokování X šikana

RADY ŠKOLY RODIČŮM – protikuřácká prevence

RADY ŠKOLY RODIČŮM – kampaň za uvědomělý postoj rodičů při podávání alkoholu dětem

RADY ŠKOLY RODIČŮM – Internetem bezpečně – desatero pro rodiče

VIRTUÁLNÍ SVĚT aneb BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET

KRATOM – nová návyková látka

Kde hledat informace nebo kam se obrátit pro radu v případě nouze:

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem

Nastavení si vlastních hranic

Prohlédněte si Nástěnku bezpečného internetu