ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Knihovní řád

 1. Tato knihovna slouží ke čtení knih a jejich zapůjčení (nikoli ke spánku a hrám).
 2. Můžeš ji využívat v pondělí a v pátek o velkých přestávkách, dále ve čtvrtek od 12:50 do 13:10.
 3. Pokud si chceš knihu půjčit domů, je nutné zaregistrovat výpůjčku do systému na tvé jméno. O to požádej paní učitelku z knihovny (nikoho jiného). Ke knize se chovej doma slušně. Vrácení knihy opět nahlašuješ vyučující v knihovně.
 4. Výpůjční doba je 3 týdny. Výpůjční dobu respektuj!
 5. Prodloužení výpůjčky je možné po dohodě.
 6. Za knihu žák ručí po celou dobu výpůjčky.
 7. Výpůjčky a vrácení knih má na starost pouze paní učitelky Hromádková.
 8. Pokud žák knihu ztratí, nahradí ji knihou téhož titulu, nebo částkou, kterou určí správce knihovny.
 9. Pro výpůjčky knih nechoďte 5 minut před začátkem následující hodiny, všichni se potřebujeme připravit do výuky.
 10. Při využívání knihovny je zakázáno jíst, pít a rušit ostatní.
 11. Výuku v knihovně si vyučující domlouvají minimálně den předem se správcem knihovny.
 12. V případě, že chceš obohatit školní knihovnu o další knihy nebo časopisy, obrať se na vyučující v knihovně.
 13. Vybavení knihovny nenič a bez dovolení nic neodnášej.
 14. Sedačky nejsou jen pro tebe.
 15. Knihovna je společným prostorem, proto je nutné mít na ústech roušku (respirátor).
 16. Respektuj stanovená pravidla, jsou pro nás všechny.
 17. Fungování knihovny je založeno na vzájemné důvěře a spolupráci.