ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Informace k zápisu k povinné školní docházce na rok 2023/2024 zde

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023

Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2022.

Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023.

Konec školního roku: pátek 30. června 2023.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (vyučování začne v úterý 3. ledna 2023)
 • Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
 • Jarní prázdniny: 6. března – 12. březen 2023
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • Hlavní prázdniny: od pátek 1. července 2023 až středa 3. září 2023

Nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023

Třídní schůzky a konzultace

 • 10. 10. 2022 - třídní schůzky
 • 12. 12. 2022 - konzultace s rodiči
 • 27. 03. 2023 - třídní schůzky
 • 05. 06. 2023 - konzultace s rodiči

Dny otevřených dveří

 • 11. 10. 2022
 • 28. 03. 2023

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny 2022 - 2023

Omlouvání žáků

Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka již první den nepřítomnosti, nejpozději však třetí kalendářní den od počátku nepřítomnosti. Po návratu žáka do školy je rodič povinen doložit důvod nepřítomnosti do Omluvného listu v žákovské knize. V případě podezření na záškoláctví vyžadujeme potvrzení od lékaře. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem.
Žákovu nepřítomnost je možno oznámit telefonicky či osobně přímo třídnímu učiteli žáka, či na telefonu vedení školy: Mgr. Kubů – 387 929 411

Školní vzdělávací program

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Pestrá škola a to ve všech ročnících.

Poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Šimková
tel.: 387 929 417
Konzultace po vzájemné dohodě

Dokumenty výchovného poradce

Informace o příjímacím řízení na SŠ

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Miková
tel.: 387 929 424
Konzultace po vzájemné dohodě

Speciální pedagog

Mgr. Monika Skalická

tel.: 387 929 421

Konzultace každý pátek

Školní psycholog

Mgr. Lucie Hájková

tel.: 387 929 421

Konzultace každý pátek

Sociální pedagog

Bc. Magdalena Jílková

tel.: 387 929 413

Konzultace po vzájemné dohodě