ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024

Začátek školního roku: pondělí 4. září 2023.

Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2023.

Konec školního roku: pátek 28. června 2024.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
 • Jarní prázdniny: 11. března – 17. března 2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. březen 2024
 • Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2024 až neděle 1. září 2024

Nový školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024

Třídní schůzky a konzultace

 • 09. 10. 2023 – třídní schůzky
 • 11. 12. 2023 – konzultace s rodiči
 • 08. 04. 2024 – třídní schůzky
 • 03. 06. 2024 – konzultace s rodiči

Dny otevřených dveří

 • 03. 10. 2023   
 • 05. 03. 2024

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rok 2023/24

Omlouvání žáků

Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka již první den nepřítomnosti, nejpozději však třetí kalendářní den od počátku nepřítomnosti. Po návratu žáka do školy je rodič povinen doložit důvod nepřítomnosti. V případě podezření na záškoláctví vyžadujeme potvrzení od lékaře. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem.
Žákovu nepřítomnost je možno oznámit prostřednictvím Bakalářů, telefonicky či osobně přímo třídnímu učiteli žáka, či na telefonu vedení školy: Mgr. Kubů – 387 929 411

Školní vzdělávací program

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Pestrá škola, a to ve všech ročnících.

Poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Šimková
tel.: 387 929 417
Konzultace po vzájemné dohodě

Dokumenty výchovného poradce

Informace o příjímacím řízení na SŠ

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Pelešková
tel.: 387 929 416
Konzultace po vzájemné dohodě

Speciální pedagog

Mgr. Monika Skalická

tel.: 387 929 424

Konzultace každý pátek

Školní psycholog

Mgr. Lucie Hájková

tel.: 387 929 422

Konzultace každý pátek

Sociální pedagog

Bc. Magdalena Jílková

tel.: 387 929 413

Konzultace po vzájemné dohodě