ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Školní program

logo

 

 

 

 

 

Návod registrace zde

Proč školy pořizují školní online pokladnu?  

Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.)  část první, Obecná ustanovení  § 8 

  1. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. 
  2. Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel. 

Školní program je na českém trhu 10 let a školám základním, mateřským i středním (např. víceletým gymnáziím) nabízí TRANSPARENTNÍ evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy.

Z preventivního hlediska se bezhotovostním převodem zcela vyloučí nebezpečí ztráty a krádeže peněz.

Tuto formu podporuje i ASOCIACE ŘEDITELŮ ZŠ  jako profesní sdružení s celostátní působností.

Škola peníze pouze eviduje, po každé akci se strhne z účtu žáka přesná částka a rodič je okamžitě o pohybu na účtu informován.

Protože má Školní online pokladna svůj vlastní účet (mimo hlavní účet školy), není možná platba byť jen jednotlivců v hotovosti, veškeré platby za akce probíhají formou faktury.  Žák, který není programem evidován se proto bohužel nemůže aktivně účastnit akcí školy hrazených rodiči (výstavy, kina, divadla, exkurze atd.).

Děkujeme všem rodičům za pochopení a registraci ve Školním programu.