ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dokumenty speciálního pedagoga

Speciální pedagog

Co je mým úkolem?

 • Vyhledávání a podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Diagnostika specifických poruch učení ve spolupráci se školním psychologem
 • Zajišťuji předmět Speciálně pedagogická péče, provádím reedukace specifických poruch učení a řečových vad
 • Podílím se na zápisu dětí do 1. třídy
 • Konzultuji s žáky, rodiči i pedagogy
 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími externími organizacemi a odborníky

S čím vám mohu pomoci?

Pro žáky:

 • Pomůžu ti překonat problémy plynoucí ze specifických poruch učení
 • Poradím ti, jak se připravovat do školy, abys svou snahu uplatnil a dobře prospíval
 • Společně najdeme vhodné řešení pro to, co tě zatěžuje…

Pro rodiče a zákonné zástupce

 • Nalezneme společně optimální formu domácí přípravy pro Vaše dítě
 • Proberu s Vámi možnosti reedukace specifických poruch učení v domácím prostředí
 • Budu Vás informovat o pokrocích Vašeho dítěte
 • Pomohu Vám nalézt vhodné cvičné materiály a pomůcky

Pro pedagogy:

 • Poradíme se o přístupu k dítěti při výuce v různých činnostech a společně nalezneme optimální míru zohlednění poruchy při problematické činnosti
 • Budu Vás informovat o pokrocích dětí v reedukacích
 • Pomohu najít vhodné výukové materiály a speciální pomůcky
 • Poradím, jak praktikovat úlevy při hodnocení a klasifikaci

Kde a kdy mě najdete?

Konzultace po předchozí domluvě každý pátek dv. 303